VS 6

lokalita: Praha, Národní třída

typ stavby: veřejná stavba

klient: Ústav státu a práva

projekt: 2017

fáze: studie

autor:

Markéta Zdebská, Marek Žáček,

spolupráce:

subdodávka pro Jiří Kučera / Kvalitář s. r. o.

Zadání: Klient měl záměr kultivovaně rekonstruovat státní instituci. Za tímto účelem vypsal výběrové řízení v režimu zakázky malého rozsahu, kterého jsme se ve spolupráci se společností Kvalitář s.r.o. účastnili. Jednalo se zejména o návrh rekonstrukce jednoho podlaží s poloveřejnou knihovnou ústavu, která měla vzniknout jako reprezentativní a otevřený prostor pro styk především s odbornou veřejností. Předmětem návrhu bylo také typické kancelářské patro - manuál interiéru dalších částí budovy.
Koncepce / prostorové uspořádání: Očištěním prostoru na původní skelet vzniká v místě knihovny velkorysý prostor odpovídající instituci a poloveřejné funkci. Do prostoru jsou vloženy skleněné systémové příčky, oddělující knižní fond, studovny a kanceláře od střední haly. Vzniká tak přehledný prostor s přirozeným denním osvětlením.
Vybavení a materiály:
Dubové parkety, Corianový pult, skeněné příčky v antracitových rámech, nábytek v kombinaci antracitové v prostoru knihovny a bílé v kancelářích.


logo

BY architects, spol. s r.o.

ateliér: Jaromírova 20, 128 00 Praha 2

774 312 433, info@byarchitects.cz

sídlo: Pod Zvonařkou 2317/1, 120 00 Praha 2

IČO: 077 40 557

your message:

 

 

email:  

 

 

code:    
CZ / EN